fbpx

JENIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Adalah Pembiayaan untuk kerjasama antara pihak GEMI dan nasabah (baik secara individu maupun secara kelembagaan/CV), dimana masing-masing pihak berkontribusi, baik dalam bentuk modal dan SDM masing-masing, untuk bekerjasama (bermusyarokah) mengembangkan usaha, dengan bagi hasil usaha disepakati bersama di muka.